Låne penger til gårdsbruk – hvordan få innvilget ”landbrukslån”?

Bønder i Norge er i stadig kamp mot Staten for å få bedret sin økonomiske hverdag. Kampen ligger primært i hvilke subsidier som skal tillegges norske bønder som velger å dyrke kortreist mat for norske forbrukere. Slike interessekonflikter har ofte ført til store demonstrasjoner rundt omkring i landet.

Men det er ikke bare statlig politikk som regulerer bøndenes økonomi. Mange sitter nok med en romantisk drøm om å en dag få lov til å drive egen gård på et litt øde sted i Norge. Spørsmålet man ofte stiller seg er: hvordan skal jeg få råd til å både kjøpe, utvikle og drifte gården?

Det har nok allerede blitt gjort klare beregninger på hvor dyrt det er å eie og drifte en gård i Norge, men de virker ikke å være offentlig tilgjengelig. Allikevel er det litt interessant informasjon man kan finne via Google. Dinside publiserte i år 2000 en artikkel som viste at det å kjøpe et småbruk ville være betydelig billigere enn å kjøpe en enebolig. Riktignok er det bo- og driveplikt når man kjøper et gårdsbruk i Norge, noe som betyr at kjøpesummen kun er en veldig liten del av de totale kostnadene hvis man tenker i et fem-, ti- eller femten-års perspektiv.

Landkreditt Bank – lån til bønder siden 1915

En bank veldig få nordmenn har hørt om er Landkreditt Bank. Det er en bank som primært (eller utelukkende) jobber med å tilby bønder økonomisk trygghet i hverdagen. Banken har faktisk operert med å sikre finansiering til norsk landbruk helt siden 1915 og er et naturlig sted å begynne å kikke hvis man trenger å finansiere et gårdsbruk. Deres mestselgende produkt er noe som kalles for ”Landsbrukslån” og som man kan få fra 2.95 % nominell rente og oppover.

Et slikt lån havner i kategorien ”sikkert lån” i og med at man blir nødt til å stille med pant i landbrukseiendom. Det betyr altså at du vil miste gården din dersom betalingen uteblir over en lang periode. Tenk deg nøye om før du tar et slikt lån. Man skal også passe på hvilke andre potensielle ulemper det er med å søke Landsbrukslån. Blant annet blir man automatisk innmeldt i organisasjonen Landkreditt SA med alle fordeler og ulemper det måtte medføre.

”Hjelp, jeg trenger penger til å opprettholde driften!”

Som allerede nevnt finnes det banker som er villige til å støtte ferske bønder i å kjøpe og opprette gård. Men de økonomiske forpliktelsene har bare så vidt begynt. Det å drive gård er langt fra gratis. Da finnes det to muligheter for deg som har behov for frisk kapital for å drive gårdsdriften videre: ”Gårdskreditt” fra Landkreditt og et vanlig forbrukslån fra en norsk forbrukerbank.

Gårdskreditt

Tjenesten ”gårdskreditt” som blir tilbudt av allerede nevnte Landkreditt bank er det nærmeste man kan definere som et forbrukslån med sikkerhet. Man får muligheten til å ta opp et lån som man rett og slett kan bruke på hva man vil, men man blir nødt til å sette noe av verdi i pant mot å få innvilget lånet. Dette kan være maskinene på gården din, stallen der hestene står eller gårdsboligen – her virker banken å være meget fleksibel.

Lånet har en minsteramme på 250,000 kroner og en maksimal nedbetalingstid på 15 år. Dette er svært ulikt et klassisk forbrukslån da det ofte er slik at kunder ikke får lov til å få innvilget mer enn 250,000 kroner (avhengig av inntekt). Med ”gårdskreditt” har man altså ikke noe valg: minimum 250,000 eller ingenting. Du skal tenke deg nøye om før du knytter deg til et lån i den størrelsesorden.  Riktignok kan et slikt lån mer sammenlignes med en ”kredittlinje” (på engelsk: ”Line of credit”) der man kun blir nødt til å betale renter av de pengene man har brukt. Det er altså tilgjengelige penger, men ikke noe man nødvendigvis trenger å betale renter på hvis man ikke bruker de pengene man har tilgjengelig.

Forbrukslån

Når du søker et forbrukslån vil ikke banken trenge å vite hva pengene skal gå til. De er i prinsippet fullstendig likegyldige til at du trenger penger til å fôre kyrene eller vedlikeholde grisebingen. Derfor vil du aldri kunne knytte noen av eiendelene du har kjøpt inn opp til et slikt lån. Forbrukerbanker tilbyr lån uten sikkerhet – så enkelt er det.

Dette er ikke nødvendigvis en god ting, men heller ikke en dårlig ting. Det betyr at du ikke mister verdiene dine dersom du misligholder lånet. Du beholder både gård, hus og maskiner. Hvis du tar opp et sikret lån, så blir du nødt til å sette noen av dine verdifulle eiendeler i sikkerhet og du står dermed i fare for å miste disse til banken hvis du ikke betaler ned lånet i tide.

Et godt tips vil være å henvende seg til Landkreditt Bank, men i samme åndedrag legge inn en søknad til forbrukslån gjennom en såkalt lånemegler. En låneagent er en bedrift der man kan legge inn en søknad som deretter blir distribuert til flerfoldige norske forbrukerbanker. Når du har ”fått napp” hos en bank vil de straks kontakte deg og gi deg et lånetilbud. Etter at du har mottatt lånetilbudet både fra Landkreditt Bank og forbrukerbanken, så kan du sammenligne de økonomiske betingelsene og se hva som vil være mest gunstig for deg.