Om danielwoohead.com

Velkommen til våre vurderinger av de beste forbrukslån uten sikkerhet på markedet. Vi tar temperaturen på bankene, og kommer drøfter fordelene og ulempene. Dette håper vi vil hjelpe når du skal velge det lånet som er mest gunstig for deg. Valg av bank og deres lån er ikke bare avhengig av hvem som har de laveste rentene. For noen låntakere er tilgjengelig nedbetalingstid minst like viktig, mens andre velger lån som kan forsikres. Det er også forskjeller på selve lånene som kan være avgjørende. For eksempel om det beregnes renter av hele lånesummen, eller kun av den delen låntakeren benytter seg av. Slike faktorer har vi oversikt over, og vi følger med på endringer i tilbudene fra finansieringsselskapene.

Vi prøver så godt vi kan å dekke alle viktige områder innenfor forbrukerfinansiering. Skulle du (til tross for vår iherdige innsats) mene at det mangler noe, kan du tipse oss per mail. Forslag og konstruktive tilbakemeldinger tas imot med takk!